1. Şəhər M.Ə.Sabir adına 1 nömrəli tam orta məktəb Ünvan: R.Məmmədov küç. 21

2. Şəhər Z.Bünyadov adına 2 nömrəli tam orta məktəb Ünvan: C.Cabbarlı küç.

3. Şəhər C.Babayev adına 3 nömrəli tam orta məktəb Ünvan: Azərbaycan küç. 55

4. Şəhər Ş Qasımov adına 4 nömrəli tam orta məktəb Ünvan: N.Nərimanov küç. bina №138

5. Şəhər 5 saylı tam orta məktəb Ünvan: Heydər Əliyev prospekti 122

6. Şəhərrov adına 6 nömrəli tam orta məktəb Ünvan: S.Vurğun küç. 111

7. Şəhər R.Camalov adına 7 nömrəli tam orta məktəb Ünvan: S. Vurğun küç. 238

8. Kijəbə qəsəbə N.Həsənov adına tam orta məktəb  

9. Ərçivan qəsəbə F.Qasımov adına 1 nömrəli tam orta məktəb  

10. Ərçivan qəsəbə S.Kələntərov adına 2 nömrəli tam orta məktəb  

11. Ərçivan qəsəbə N.Kərimov adına 3 nömrəli tam orta məktəb  

12. Ərçivan kənd 4 saylı tam orta məktəb  

13. Suparibağ kənd A.Hüseynov adına tam orta məktəb  

14. Səncərədi kənd E.Ağayev adına tam orta məktəb  

15. Artupa kənd Y.Ağayev adına tam orta məktəb  

16. Şüvi kənd A.İbrahimov adına tam orta məktəb  

17. Sərək kənd Y.Nəsirov adına tam orta məktəb  

18. Lovayn kənd A.Hidayətov adına tam orta məktəb  

19. Burzubənd kənd tam orta məktəb  

20. Tüləgüvan kənd X.Şəkərov adına tam orta məktəb  

21. Maşxan kənd N.Əliyev adına tam orta məktəb  

22. Təngərüd kənd S.Vurğun adına tam orta məktəb  

23. Siyaku kənd tam orta məktəb  

24. Vaqo kənd M.Abiyev adına tam orta məktəb  

25. Rinə kənd E.Baxşiyev adına tam orta məktəb  

26. Miki kənd T.Rüstəmov adına tam orta məktəb  

27. Şağləzüzə kənd tam orta məktəb  

28. Pensər kənd M.F.Axundov adına 1nömrəli tam orta məktəb  

29. Pensər kənd Z.Əhmədzadə adına 2 nömrəli t/o-lisey  

30. Çayoba kənd P.Həsənov adına tam orta məktəb  

31. Şiyəkəran kənd N.Gəncəvi adına 1 nömrəli tam orta məktəb  

32. Şiyəkəran kənd O.Yəhyayev adına 2 nömrəli tam orta məktəb  

33. Kakalos kənd tam orta məktəb (Kakalos 1 və 2 nömrəli məktəblərin birləşməsi)  

34. Şahağac kənd R.Mirzəyev adına 1 nömrəli tam orta məktəb  

35. Şahağac kənd D.Əsədov adına 2 nömrəli tam orta məktəb  

36. Asxanakəran kənd B.Rüstəmov adına tam orta məktəb  

37. Motalayataq kənd S.Qurbanov adına tam orta məktəb  

38. Hamoşam kənd R.Babayev adına tam orta məktəb  

39. Toradi kənd tam orta məktəb  

40. Sipiyəpart kənd tam orta məktəb  

41. Şümrüd kənd Hsovqatov adına tam orta məktəb  

42. Pəlikəş kənd tam orta məktəb  

43. Sım kənd tam orta məktəb  

44. Bala Şahağac kənd ümumi orta məktəb  

45. Rüdəkənar kənd S.Əliyev adına tam orta məktəb  

46. Seləkəran kənd S.Nəsirov adına ümumi orta məktəb  

47. Qapıçıməhəllə kənd Ə.Əliyev adına ümumi orta məktəb  

48. Alaşa kənd R.Şahbazov adına ümumi orta məktəb