Astara şəhər M.Ə.Sabir adına 1 saylı tam orta məktəb

Ünvan: R.Məmmədov küç.-39

Telefon: (02522) 5-23-53

Astara şəhər Ş.Qasımova adına 4 saylı tam orta məktəb

Ünvan: N.Nəriman küç. 22

Telefon: (02522) 5-11-98

Astara şəhər Z.Bünyadov adına 2 saylı tam orta məktəb

Ünvan: C.Cabbarlı küç. 4

Telefon: (02522) 5-11-12

Astara şəhər C.Babayev adına 3 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Heydər Əliyev prospekti 94

Telefon: (02522) 5-22-51

Astara şəhər 5 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Heydər Əliyev praspekti-122

Telefon: (02522) 5-18-79

Astara şəhər F.Əliyarov adına 6 saylı tam orta məktəb

Ünvan: S.Vurğun küç.-111

Telefon: (02522) 5-11-18

Astara şəhər R.Camalov adına 7 saylı tam orta məktəb

Ünvan: S. Vurğun - 238

Telefon: (02522) 5-28-97

Sipiyəpart kənd tam orta məktəb

Ünvan: Sipiyəpart kəndi

Alaşa kənd R.Şahbazov adına umumi orta məktəb

Ünvan: Alaşa kəndi

Telefon: (02522) 28-1-06

Artupa kənd Y.Ağayev adına tam orta məktəb

Ünvan: Artupa kəndi

Telefon: (02522) 28-1-62

Bala Şahağac kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Bala Şahağac kəndi

Telefon: (02522) 31-1-20

Burzubənd kənd tam orta məktəb

Ünvan: Burzubən kəndi

Telefon: (02522) 34-1-92

Deqədi kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Deqədi kəndi

Telefon: (050) 333-66-07

Ərçivan qəsəbə F.Qasımov adına 1 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Ərçivan qəsəbəsi

Telefon: (02522) 60-2-00

Ərçivan qəsəbə S.Kələntərov adına 2 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Ərçivan qəsəbəsi

Telefon: (02522) 60-1-27