22.01.2021

Astara Rayon Təhsil Şöbəsinin metodistləri tərəfindən 22.01.2021-ci il tarixli virtual dərlərin gedişinin izlənilməsi.

Astara Rayon Təhsil Şöbəsinin metodistləri 22.01.2021-ci il tarixdə fənlər üzrə Şəhər 1 saylı, Şəhər 3 saylı, Şəhər 5 saylı, Artupa,Pensər 2 saylı, Kakalos, Maşxan, Şahağacı 1 saylı tam orta məktəblərin virtual dərslərində iştirak edərək dərslərin gedişini izləmişlər.