Rinə kənd E.Baxşiyev adına tam orta məktəb

Ünvan: Rinə kəndi

Telefon: (02522) 32-1-85

Qapıçıməhəllə kənd Ə.Əliyev adına umumi orta məktəb

Ünvan: Qapıçı məhəllə kəndi

Telefon: (02522) 20-2-55

Qəcimarda kənd S.Yusifov adına ümumi orta məktəb

Ünvan: Qəcimardə kəndi

Telefon: (050) 348-73-67

Şağlazüzə kənd tam orta məktəb

Ünvan: Şağlazüzə kəndi

Telefon: (050) 366-39-40

Şahağac kənd R.Mirzəyev adına 1 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Şahağacı kəndi

Telefon: (02522) 23-1-48

Şahağac kənd D.Əsədov adına 2 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Şahağacı kəndi

Telefon: (02522) 23-1-17

Seləkəran kənd S.Nəsirov adına umumi tam orta məktəb

Ünvan: Seləkəran kəndi

Telefon: (02522) 30-1-59

Səncərədi kənd E.Ağayev adına tam orta məktəb

Ünvan: Səncərədi kəndi

Telefon: (02522) 28-1-86

Sərək kənd Y.Nəsirov adına tam orta məktəb

Ünvan: Sərək kənd

Telefon: (02522) 33-1-54

Sım kənd tam orta məktəb

Ünvan: Sım kəndi

Siyaku kənd tam orta məktəb

Ünvan: Siyaku kəndi

Telefon: (02522) 32-1-81

Şiyəkəran kənd N.Gəncəvi adına 1 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Şiyəkəran kəndi

Telefon: (02522) 44-1-95

Şiyəkəran kənd O.Yəhyayev adına 2 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Şiyəkəran kəndi

Telefon: (02522) 44-1-72

Şümrüd kənd H.Sovqatov adına tam orta məktəb

Ünvan: Şümrüd kəndi

Telefon: (055) 896-42-31

Süparibağ kənd A.Hüseynov adına tam orta məktəb

Ünvan: Süparibağ kəndi

Telefon: (02522) 30-2-93