Ərçivan qəsəbə N.Kərimov adına 3 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Ərçivan qəsəbəsi

Telefon: (02522) 60-1-13

Ərçivan qəsəbə 4 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Ərçivan qəsəbəsi

Telefon: (02522) 60-3-78

Asxanakəran kənd B.Rüstəmov adına tam orta məktəb

Ünvan: Asxanakəran kəndi

Telefon: (02522) 39-1-36

Kakalos kənd C.Cabbarlı adına tam orta məktəb

Ünvan: Kakalos kəndi

Telefon: (02522)2-11-73

Kijabə qəsəbə N.Həsənov adına tam orta məktəb

Ünvan: Kijəbə qəsəbəsi

Telefon: (02522)2-51-45

Tüləküvan kənd X.Şəkərov adına tam orta məktəb

Ünvan: Tüləküvan kəndi

Lovayın kənd A.Hidayətov adına tam orta məktəb

Ünvan: Lovayın kəndi

Telefon: (02522)2-51-58

Rüdəkənar kənd S.Əliyev adına umumi orta məktəb

Ünvan: Rüdəkəran kəndi

Telefon: (02522)2-01-28

Maşxan kənd N.Əliyev adına tam orta məktəb

Ünvan: Maşxan kəndi

Telefon: (02522)70-2-04

Marzəsə kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Marzəsə kəndi

Telefon: (050)5633070

Motalayataq kənd S.Qurbanov adına tam orta məktəb

Ünvan: Motalayataq kəndi

Telefon: (02522) 39-1-56

Ovala kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Ovala kəndi

Telefon: (050)3292520

Pəlikəş kənd tam orta məktəb

Ünvan: Pəlikəş kəndi

Pensər kənd M.F.Axundov adına 1 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Pensər kəndi

Telefon: (02522) 45-1-30

Pensər kənd Z.Ə.Əhmədzadə adına 2 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Pensər kəndi

Telefon: (02522) 45-2-30